Pomoc Ukrainie i osobom, które gościmy w Polsce

Podziel się

Drodzy Darczyńcy,

(English version below)

dziękujemy, że wspomagacie nasze działania na rzecz pomocy matkom z dziećmi z Ukrainy.

Trudno opisać, co robimy, bo każdy dzień jest inny. Staramy się odpowiadać na pilne potrzeby w naszych środowiskach. Ciągle szukamy nowych rozwiązań, bo nikt nie był przygotowany na wojnę i tyle cierpień z nią związanych. Wiemy, że to, co robimy, to kropla w morzu potrzeb ale tych kropli jest dużo więcej, biorąc pod uwagę, co robią organizacje i wielu ludzi. To, co wypiszę to wielki skrót tego, co robimy w Polsce:

 • przyjmujemy w naszych domach matki z dziećmi i osoby uciekające przed wojną,
 • poszukujemy mieszkań dla uchodźców za opłatą (naszą), szczególnie dla tych, którzy potrzebują zatrzymać się na kilka dni,
 • współpracujemy z wieloma osobami, by odpowiadać na potrzeby konkretnych potrzebujących (pomoc w znalezieniu mieszkań, poszukiwanie pomocy psychologicznej, pomoc materialna; pomoc w wyjazdach osób w bezpieczne miejsca poza granice Polski, oferowanie noclegów na kilka dni, by ludzie odpoczęli, czasem po tygodniowej podróży, pomoc w znalezieniu pracy),
 • Udostępniamy miejsca dla dzieci z Ukrainy w naszych przedszkolach, szkołach, oratoriach.
 • Organizujemy transport dla rodzin z granicy i innych miejsc do rodzin, które zapraszają na bezpłatny pobyt.
 • Zbieramy dary dla żołnierzy oraz potrzebujących na Ukrainie i przewozimy je na granicę.
 • Jeżeli ktoś chce wesprzeć nasze działania, prosimy o wpłaty na podane konto. W sprawie innej pomocy np. przyjęcia rodzin lub pomocy materialnej, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dear Donors,

Thank you for supporting our efforts to help mothers with children from Ukraine.

It’s hard to describe what we do, because every day is different. We strive to respond to urgent needs in our environment. We are constantly looking for new solutions because no one was prepared for war and so much suffering. We know that what we do is a drop in the ocean, but there is much more to it when you consider what organisations and many people are doing. What I’m going to write is a great abbreviation for what we do in Poland:

 • we welcome mothers with children and people fleeing war into our homes;
 • we work with many people to respond to the current needs of refugges (helping with housing, seeking psychological and legal help; assistance with travel to safe places outside Poland; offering accommodation for a few days to help people recover, sometimes after a week’s journey; helping with finding job);
 • we provide places for Ukrainian children in our kindergartens, schools, oratories;
 • we organise the transport of refugees to their destinations in families who invite them to stay free of charge;
 • we collect gifts for soldiers and people in need in Ukraine and bring them to the Polish Ukrainian border.

If someone would like to suport our activities, we kindly ask for a deposit to the belowmentioned bank account. For other help, e.g. family accommodation or material suport, please contact us by e-mail or phone.

Podziel się