Wolontariat międzynarodowy „VIDES” Polska

Podziel się

Wolontariusze VIDES z Polski uczestniczyli w 9 projektach międzynarodowych: Grupy wolontariuszy 4 razy uczestniczyły w wyprawach do Afryki (Kamerun, Kongo Brazzaville, Senegal). Zostało zrealizowanych 5 projektów w Europie (2 na Ukrainie, Włochy oraz 2 we Francji). W  2016 r. wolontariusze pełnili wolontariat podczas międzynarodowego spotkania młodzieży salezjańskiej z okazji 200-lecia urodzin św. Jana Bosko w Turynie.

W roku 2020 zaplanowany był kolejny wyjazd na Ukrainę, by razem z Siostrami Salezjankami, które tam pracują poprowadzić półkolonie letnie dla dzieci. Nie odbył się jednak z powodu pandemii.

Założenia wolontariatu międzynarodowego

Doświadczenie wolontariatu międzynarodowego jest kształcące samo
w sobie. Formuje osoby zdolne do podejmowania wolnych decyzji, dojrzałe w komunikacji interpersonalnej i aktywne w strukturach społecznych, analityczne i konstruktywne. Jest to konkretna forma edukacji na temat, przez i dla praw człowieka, która staje się okazją do uczenia się przez całe życie oraz zachęca młodych ludzi do zaangażowania społecznego
i odpowiedzialności prowadzącej do prawdziwego rozwoju ludzi, wraz
z ludźmi i poprzez ludzi.

«Propozycja międzynarodowego wolontariatu opiera się również na wsparciu wspólnot FMA, które żyją misją ad gentes, oraz jest dla młodych ludzi konkretną okazją do spotkania innych kultur, narodów i religii. To pomaga uświadomić sobie, że misja to więcej niż tylko seria działań – to sposób na życie dla Kościoła i dla chrześcijan».

Sukces doświadczenia wolontariatu międzynarodowego wymaga, aby wspólnota przyjmująca wolontariuszy była świadoma swojej roli formacyjnej.

Dla FMA mieszkanie z wolontariuszkami, wolontariuszami i wspólna praca to cenna okazja do dawania świadectwa wiary, radości i prorockiej siły systemu prewencyjnego. Dla animacji ważna jest nie tylko wiedza praktyczna, ale wiedza, jak żyć – zdolność do przekazywania wartości
w przystępny sposób, językiem dostosowanym do konkretnego odbiorcy.

Aby pomóc młodym zrozumieć wartość i bogactwo wspólnoty, wspólnego realizowania misji i projektu, najlepiej poświęcić każdemu wolontariu-szowi czas i osobistą uwagę, dając mu okazję do refleksji, komunikacji
i świętowania.

Od wspólnoty, która przyjmuje wolontariuszy, wymaga się:

 • przyjęcia ich z życzliwością, empatią i zaufaniem;
 • wspierania ich wysiłków wchodzenia w kulturę inną niż własna;
 • dialogu o nieuniknionych wątpliwościach lub trudnościach, które powstają, gdy wolontariusze widzą skrajne ubóstwo;
 • rozumienia i bycia blisko w chwilach zmęczenia i kryzysu;
 • troski o organizację działań, w które włącza się wolontariusz, wolontariuszka, zapewniając odpowiednio naprzemienność czasu pracy, czasu odpoczynku, czasu poświęconego na poznanie kontekstu społeczno-kulturowego;
 • akceptacji ryzyka, jakie niesie ze sobą spotkanie z wolnością młodych i co może dać nieoczekiwane rezultaty. Osobiste towarzyszenie ma zatem znaczenie fundamentalne;
 • powiadomienia delegatki inspektorialnej lub międzynarodowej
  w przypadku wszelkich trudności.

Od wolontariusza wymaga się:

 • stosowania się do zasad i stylu Stowarzyszenia;
 • przedstawienia osób/instytucji, którzy mogą za niego poręczyć;
 • przygotowania przydatnych działań do projektu, w który zostanie włączony;
 • udziału w sesjach szkoleniowych;
 • uczestnictwa w obozie wolontariuszy, który przygotowuje ich do wychowawczego i międzykulturowego charakteru wolontariatu;
 • zebrania funduszy, które pomogą w wykonywanej przez niego pracy;
 • starań, aby komunikować się z lokalną społecznością (i uczyć się jej języka);
 • podpisania umowy między VIDES a wolontariuszem. W niektórych sytuacjach niezbędne jest podpisanie deklaracji, że młoda osoba zobowiązuje się do przeżywania wartości i norm wspólnoty FMA jako wolontariusz VIDES i jest świadoma całkowitej darmowości służby; nie oczekuje zwrotu żadnych kosztów. Wolontariusz jest również poproszony o potwierdzenie swojej dostępności do świadczenia posługi w różnych miejscach, gdzie istnieje taka potrzeba;
 • zapłaty za bilet do i z miejsca docelowego oraz ewentualnych kosztów wizy;
 • posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.

Podziel się