Adopcja na odległość

Podziel się

s. Halina Koćwin z podopiecznymi podczas realizacji projektu w Kamerunie

Stowarzyszenie “VIDES” szczególną troską obejmuje dzieci z terenów misyjnych, gdzie pracują siostry salezjanki misjonarki z Polski.  Prowadzimy “adopcję na odległość”. Pomagamy spełniać marzenia dzieci, które bardzo chcą się uczyć, ale ich rodzin nie stać na pokrycie kosztów nauki.

„ADOPCJA SERCA” - „ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ” kliknij by przeczytać więcej

Projekty “adopcji na odległość”

MISJE   SIÓSTR   SALEZJANEK  oraz wsparcie misjonarzy, którzy zwracają się o pomoc do Stowarzyszenia „VIDES”

Co trzy lata siostry misjonarki Polki z różnych krajów przyjeżdżają do Polski na wypoczynek i leczenie. Zabierają ze sobą na misje różne artykuły potrzebne do pracy wychowawczej. Zgłaszają też potrzeby swoich podopiecznych i misji. Pomagamy im w miarę naszych możliwości, starając się odpowiadać na potrzeby placówek misyjnych, w których pracują.

s. Iwona Skwierawska

KENIA – Makuyu

Szkoła średnia – 250 uczniów

Klinika zdrowia

Internat – 54 dziewczęta

  • Utrzymanie 54 dziewcząt ze Szkoły średniej, mieszkających w internacie. Mieszkają u sióstr z powodu ciężkiej sytuacji w domu, braku warunków do nauki w domu, braku elektryczności, lub z powodu jakiegoś niebezpieczeństwa, którym są zagrożone.

Dom dziecka (22 dziewczynki od 6 do 15 lat)

  • Utrzymanie 22 dzieci w Domu dziecka (czesne za szkołę, przybory szkolne, ubrania, jedzenie, opieka medyczna)
  • Dziewczęta po ukończeniu 15 lat mieszkają u swoich rodzin i nadal chodzą do szkoły. Siostry opłacają im szkołę średnią i utrzymanie (10 osób)

TANZANIA – Dar Es Salaam      

Przedszkole – 200 dzieci z najuboższych rodzin ma opłacone: mundurek, pomoce dydaktyczne i dożywianie.

Szkoła Podstawowa – 407 uczniów

 „Obecnie mamy bardzo wielu chętnych do szkoły, gdyż pierwsza klasa siódma zdała bardzo dobrze państwowy egzamin i szkoła stoi wysoko w rankingach w Dar es Salaam”.

Szkoła Zawodowa – 30 dziewcząt

 Kursy dwuletnie przygotowania zawodowego. W szkole dziewczęta mają możliwość nie tylko  nauki, ale również produkowania odzieży, aby w ten sposób zarabiać na własne utrzymanie.

s. Teresa Roszkowska  

SUDAN Khartoum

 Środki na: wyżywienie, mundurek i  wyprawkę szkolną, pomoc medyczną

Siostry prowadzą przedszkole, szkołę podstawową oraz  sprawują opiekę medyczną.

S. Teresa Roszkowska pomaga też uchodźcom osiedlającym się na obrzeżach Khartoumu, którzy w wyniku konfliktu wojennego w Sudanie Południowym zmuszeni są do ucieczki.

s. Teresa Roszkowska

s. Małgorzata Tomasiak       

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ Duekoue

Dofinansowanie do utrzymania i nauki większości uczniów,  którzy ponoszą symboliczną opłatę za szkołę. Doposażenie szkoły i zakup materiałów do nauki. Wykonanie koniecznych remontów celem poprawienia warunków w szkole.

Szkoła zawodowa dla 50 dziewcząt o profilach: ciastkarz, krawiec.

Internat 

Przychodnia zdrowia

Materiały do pobrania:

deklaracja_adopcyjna 2022 ogólna RODO

Podziel się