s. Elżbieta Czarnecka

Podziel się

s. Czarnecka Elżbieta

S. Elżbieta Czarnecka pochodzi z Kielc. I śluby zakonne złożyła 05.08.1981 r. a śluby wieczyste 05.08.1987 r. W latach 1989-2010 pracowała w stolicy Sudanu, w Chartumie. Pełniła obowiązki nauczycielki, dyrektora szkoły, ekonomki sióstr salezjanek w Sudanie. Zajmowała się formacją początkową zakonną, katechizacją, opieką duchową nad studentami, duszpasterstwem parafialnym, budową szkoły, formacją nauczycieli, promocją kobiet, formacją junioratek, akcją „Adopcja serca” dla dzieci sudańskich. Od roku 2010 pracuje w Etiopii, na placówce misyjnej w Adua.

Podziel się