Nasze działania

Podziel się

DZIAŁANIA VIDES POLSKA:

  • Wolontariat lokalny – podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej (Oratoria dla dzieci, warsztaty, półkolonie, zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych i letnich;  pomoc w jadłodajniach dla bezdomnych),
  • Festyny,
  • Projekty skierowane do osób bezdomnych i wykluczonych („Wioska Dobra” w Rumi; „Wszyscy Braćmi” w Łomiankach; wspieranie Placówki Readaptacji osób bezdomnych),
  • Organizowanie kolonii, obozów dla dzieci i wolontariuszy,
  • Wolontariat w Rodzinnych Domach Dziecka,
  • Organizowanie rekolekcji i warsztatów z pisaniem Ikon,
  • Wolontariat misyjny międzynarodowy krótko i długo – terminowy, indywidualny i grupowy,
  • Adopcja na odległość – wspieranie placówek misyjnych Sióstr Salezjanek (edukacja, wyżywienie i wiele innych potrzeb dzieci, młodzieży i rodzin),
  • Szkolenie wolontariuszy, obozy formacyjne – warsztaty przygotowujące do pracy z dziećmi,
  • Promocja praw człowieka.

Przedstawiona syntetycznie lista działań nie wyczerpuje tego, co robimy. Ponadto ta lista nie jest zamknięta. Staramy się odpowiadać na potrzeby środowiska i otaczającej nas rzeczywistości, więc wiele jeszcze przed nami.

Zapraszamy do współpracy.

Podziel się