„VIDES” w Polsce 2017

Podziel się

vides w Polsce

Minął kolejny rok, w którym razem z Wami – Drodzy Darczyńcy i Przyjaciele, ponieśliśmy dobro do wielu osób. Dziękując za Wasz wkład: finansowy, wkład pracy i modlitwy, ale również życzliwość, która była dla nas zachętą do dalszej pracy na chwałę Bożą i dla zbawienia dusz.

Pragniemy w wielkim skrócie poinformować o tym, co przyniósł ten rok:

Wolontariusze Stowarzyszenia „VIDES” działają i pracują w grupach lokalnych: „Trójwieś”, Tarnowskie Góry, Kraków. W ubiegłym roku dołączyła grupa Suwałki. Natomiast w tym roku powstają 2 nowe grupy: Czarnia i okolice oraz Poznań.

Wolontariusze w grupach lokalnych uczestniczą w spotkaniach formacyjnych i działają w swoich środowiskach, organizując: zajęcia dla dzieci, kiermasze ciast, festyny, pikniki rodzinne, bale dla dzieci, zbiórki na rzecz misji, pomagają potrzebującym włączając się w przygotowanie paczek świątecznych.

W bieżącym roku szkolnym uczestniczą też we wspólnych warsztatach, które przygotują do pracy wakacyjnej z dziećmi.

Warsztaty dla wolontariuszy w ramach projektu „Podaj dalej”, które były przygotowaniem do poprowadzenia półkolonii.

Wolontariusze w ciągu roku i bezpośrednio przed półkoloniami uczestniczyli m.in. w warsztatach: kuglarskich, skręcania balonów, szczudlarskich, plastycznych, bębniarskich, dr Clown, tanecznych, teatralnych.

Półkolonie w Czarni – lipiec 2017

W półkoloniach uczestniczyło 100 dzieci głównie z Gminy Czarnia. Prowadziło je 6 wychowawców i 15 wolontariuszy. Każdego dnia dzieci brały udział w II warsztatach i w czasie całych półkolonii uczestniczyły w następujących: taneczne, bębniarskie, mały kuglarz, ratownik, cyrkomania, plecak podróżnika, magiczne koraliki, drucikowo.

Lectio divina w parafii Czarnia w dniach 3-7.07.2017 r.

Przez 5 dni zbieraliśmy się w kościele parafialnym na rozważaniu Słowa Bożego, adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, uwielbieniu Boga śpiewem oraz dzieleniu się Słowem.

Festyn dla parafii Czarnia „Święto Rodziny” w dniu 9.07.2017 r.

Animację zabaw i warsztatów oraz pokazy kuglarskie i tańca dawnego prowadziła grupa artystyczna Amatum z Warszawy razem z wolontariuszami. Wszyscy uczestnicy festynu mieli możliwość poćwiczyć żonglerkę, kręcenie poi i talerzyków, chodzenie na szczudłach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty robienia różańców. Na Sali gimnastycznej wszyscy mogli zobaczyć wystawę misyjną i zabrać nowe foldery „VIDES”.

 

 

„W Trójwsi jest Bosko” – akcja wakacyjna dla dzieci

Już 11 raz Stowarzyszenie „VIDES” zorganizowało wakacyjny tygodniowy cykl zajęć warsztatowych dla dzieci z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. W zajęciach uczestniczyło ok. 200 dzieci a 20 wolontariuszy prowadziło akcję letnią.

„W Trójwsi jest BOSKO!” wspomnienia z akcji wakacyjnej

Wolontariat krótkoterminowy w Senegalu

We wrześniu wolontariusze z „Trójwsi” uczestniczyli w miesięcznym wolontariacie w Senegalu w Tambacounda. Wolontariusze prowadzili tam 3-tygodniowe półkolonie. Składały się na nie 2 części zajęć. Pierwsza to zajęcia lekcyjne z języka francuskiego, angielskiego, portugalskiego, matematyki, fizyki i chemii. Druga część to animacje oraz warsztaty tematyczne  z poezji i teatru, tańca oraz warsztaty artystyczne. Poza wkładem pracy wolontariusze zawieźli tam dar materialny, dzięki darczyńcom: 1000 Euro na budowę i wyposażenie biblioteki
w Dakarze
, 1800 Euro na działalność misji w Tambacounda oraz blisko 100 kg materiałów plastycznych i sportowych dla dzieci w Tambacounda

Wspomnienia z Senegalu – spotkanie z wolontariuszami

Ważnym elementem naszej działalności jest pomoc misjom.

W tym roku przekazaliśmy:

  • 1500 Euro na misję w  Bafii Kamerun
  • 1300 Euro na misję w Congo Brazzaville – Pointe Noire
  • 1800 Euro, 100 USD na misję w Sudanie
  • 1000 Euro na misje w Tanzanii
  • 2500 zł na świetlicę w Boliwii

 Drodzy Państwo, tyle dobra jest możliwe, dzięki Państwu, którzy systematycznie bądź przy okazji różnych projektów wspieracie nas finansowo, wspieracie swoim zaangażowaniem i pracą, wspieracie nas zachętą, życzliwością i modlitwą.

Niech Bóg Wam wynagrodzi swoim błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami

Z darem modlitwy i wdzięczności – siostry salezjanki i wolontariusze „VIDES”

 

Grupy:

Podziel się