Wolontariat lokalny

Podziel się

1. wolontariat lokalny

  • Stowarzyszenie VIDES W Polsce zrzesza ok. 190 wolontariuszy w wieku od 14 do 30 lat i 8 sióstr salezjanek. Działają obecnie w 6 ośrodkach: Czarnia, Kraków, Poznań, Rumia, Suwałki, Tarnowskie Góry.
  • Każda z grup, poza włączeniem się w działania ogólnopolskie wszystkich wolontariuszy, podejmowała wiele inicjatyw w swoich środowiskach, po rozeznaniu potrzeb i możliwości. Między innymi były to: oratoria, pomoc w jadłodajniach dla bezdomnych, włączenie w akcję „Rodzina Rodzinie” oraz „Szlachetna Paczka”, półkolonie letnie i zimowe.
  • Naszą pomocą wolontariacką w roku 2018 objęliśmy ok. 500 dzieci.
  • Od października 2018 r. w Rumi organizowana jest pomoc bezdomnym: wydawanie zupy, odzieży, paczek świątecznych, pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego.
  • W wielu miejscach były organizowane: festyny, bale, dzień dziecka, pikniki rodzinne, spotkania ze Słowem Bożym.
  • Wolontariusze prowadzą kiermasze, dzięki którym wspieramy dzieci w krajach misyjnych oraz na Ukrainie.

Podziel się