Wolontariat lokalny w Polsce

Podziel się

  • Stowarzyszenie VIDES W Polsce zrzesza ok. 190 wolontariuszy w wieku od 14 do 30 lat i 8 sióstr salezjanek. Działają obecnie w 4 ośrodkach: Czarnia, Kraków, Poznań, Tarnowskie Góry.
  • Każda z grup, poza włączeniem się w działania ogólnopolskie wszystkich wolontariuszy, podejmowała wiele inicjatyw w swoich środowiskach, po rozeznaniu potrzeb i możliwości. Między innymi były to: oratoria, pomoc w jadłodajniach dla bezdomnych, włączenie w akcję „Rodzina Rodzinie” oraz „Szlachetna Paczka”, półkolonie letnie i zimowe.
  • Naszą pomocą wolontariacką w roku 2018 objęliśmy ok. 500 dzieci.
  • Od października 2018 r. do czerwca 2020 r. w Rumi prowadziliśmy projekt „Wioska Dobra”, skierowany na pomoc osobom bezdomnym: wydawanie zupy, odzieży, paczek świątecznych, pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego, załatwianiu spraw urzędowych. Osoby potrzebujące były kierowane do szpitali i ośrodków terapeutycznych. Wielu spośród nich podjęło próbę wyjścia z bezdomności. Nasz projekt się zakończył ale Wolontariusze z Rumi nadal prowadzą to dzieło. W ramach umowy użyczenia zostawiliśmy im wszystkie środki trwałe zakupione podczas prowadzenia projektu.
  • W roku 2020 w ramach Światowego Dnia Ubogich zakupiliśmy ze środków 1% witrynę chłodniczą do Rumi, która służy jako lodówka społeczna w tamtym środowisku.
  • W wielu miejscach były organizowane: festyny, bale, dzień dziecka, pikniki rodzinne, spotkania ze Słowem Bożym.
  • Wolontariusze prowadzą kiermasze, dzięki którym wspieramy dzieci w krajach misyjnych oraz na Ukrainie.

Wolontariat lokalny – założenia

Wolontariat lokalny daje młodym prawdziwą szansę, aby spojrzeć na życie innych i własne przez pryzmat daru. Pracując ze wspólnotą FMA oraz pomagając w tworzeniu otwartych domów, przyjmujących każdego
z szacunkiem, wolontariusze uczą się sztuki relacji międzyludzkich, które uwrażliwiają nas, sprawiają, że wzrastamy i patrzymy na życie z perspektywy wiary oraz pozwalają zrozumieć, co to znaczy być rodziną.

Wolontariat lokalny rozwija u młodzieży zdolność do podejmowania ciągłych i stałych zobowiązań. Pomaga jej znajdować nowe i kreatywne rozwiązania wobec pojawiających się wyzwań oraz rozpoznać swoje powołanie.

W ostatnich latach rozwinęły się nowe działania. W niektórych miejscach pojawiły się nowe grupy lokalne złożone z młodych ludzi, którzy sami są potrzebujący, ale pragną pomóc innym.

Zostały również otwarte nowe drogi i kanały komunikacji, nie tylko dzięki sieciom społecznościowym, ale także, na przykład, poprzez zaangażowanie lokalnych uniwersytetów, które akceptują promocję VIDES wśród swoich studentów. Nawet radio i telewizja przekazuje informację, że VIDES jest tworzony przez młodych dla młodych.

Wolontariat lokalny to także zaangażowanie na rzecz pomocy kobietom
i młodzieży poprzez mikrokredyty, szkolenie zawodowe, edukację nieformalną, przyjęcie imigrantów i pomoc przez ułatwienie im włączenia się w społeczeństwo. Działania, które odzwierciedlają charakterystyczne dla VIDES i salezjańskiej duchowości wychowanie prewencyjne, zapewniają wszystkim sprawiedliwość i pokój.

Istnieją również liczne i kreatywne obozy szkoleniowe dla wolontariatu, tworzone przez różne grupy, prowadzone z korzyścią dla całych populacji, nawet na obszarach wysokiego ryzyka, w celu zwalczania uzależnień, wspierania marginalizowanych lub rdzennych społeczności oraz podnoszenia świadomości obywateli w zakresie swoich praw.

Podziel się