s. Henryka Milczarek

Podziel się

s. Milczarek Henryka

s. Henryka Milczarek pochodzi z Kodnia. Śluby zakonne złożyła 05.08.1969 r. a śluby wieczyste 05.08.1975 r. Na misjach jest od 1979 r. Najpierw była na Dominikanie, następnie w Puerto Rico. Od roku 1994 pracuje na Kubie. Przez wiele lat pracowała jako dyrektorka, katechetka, ekonomka domu na placówce misyjnej w Manzanillo, a od 2003 r. pracuje na peryferiach Hawany w Guanabacoa, gdzie prowadzony jest, między innymi, dom rekolekcyjny.

 

Fragmenty listu z Kuby:

Jestem nadal w domu w Guanabacoa, Hawana. Teraz po ukończeniu domu rekolekcyjnego mamy wiele spotkań i rekolekcji różnych grup. Z początkiem października otworzyłyśmy nowe dzieło na Kubie – żłobek dla dzieci. Wyremontowałyśmy jeden garaż i dostosowałyśmy go do potrzeb dzieci. Mamy 22 dzieci dwuletnich od 8:00 rano do 16:00. Utrzymujemy je bezpłatnie. Rodzice i dzieci są bardzo zadowolone. Mamy nadzieję  że w przyszłości będziemy mogły przyjąć więcej dzieci, ale w tej chwili nie mamy możliwości. Trzeba myśleć o rozbudowie.

W naszym domu jest nas dziewięć, ale od stycznia  będzie nas 8. Trzy siostry Kubanki to staruszki; jedna ma 96 lat, druga 90 a trzecia 83. Wymagają ciągłej opieki. S. Ekonomka jest ciągle poza domem szukając tego, co potrzebne do życia dla nas i rekolektantów a tu za pożywieniem trzeba się najeździć, żeby znaleźć to, co się potrzebuje i nastać w kolejkach. Druga siostra jest odpowiedzialna za kuchnię i żłobek, jeszcze inna za dom rekolekcyjny.  Poza tym staramy się mieć katechezę w dwóch wioskach. Potrzebujemy wsparcia, ale wiemy że to nie takie proste. Nasze kłopoty to małe trudności codziennego życia, ludzie borykają się z o wiele większymi. Najważniejsze, że możemy czynić innym trochę dobra  i że Bóg w swojej dobroci udziela zdrowia, by móc pracować.

Nadal będę wdzięczna za pamięć i modlitwę w naszych intencjach.

s. Henryka Milczarek, FMA,

misjonarka z Kuby

31.12.2017 r.

Podziel się