Kim jesteśmy

Podziel się

logo videsVIDES jest międzynarodowym stowarzyszeniem wolontariatu, który opiera się na salezjańskim systemie wychowawczym.

Organizacja powstała we Włoszech w 1987 roku, w celu obrony praw człowieka (szczególnie dzieci, kobiet i młodzieży), promocji wolontariatu na poziomie lokalnym i międzynarodowym, adopcji na odległość, i protagonizmu młodzieżowego jako aktywnych i odpowiedzialnych obywateli.

Od 1998 VIDES istnieje także w Polsce jako organizacja pozarządowa. Obecnie siedziba znajduje się w Łomiankach, woj. mazowieckie.

VIDES jest członkiem ONZ ze statusem konsultacyjnym, który jest podstawowym narzędziem, za pomocą którego organizacje pozarządowe oddziaływają na Radę Gospodarczą i Społeczną (Economic and Social Council – ECOSOC) i jej ciała pomocnicze, jak również międzynarodowe konferencje organizowane przez ONZ.

VIDES jest stowarzyszony z DPI (Departamentem Informacji Publicznej) rozpowszechniającym informacje na temat pracy ONZ, dzięki czemu przyczyniamy się do podnoszenia wiedzy wśród członków społeczeństwa na temat celów ONZ.

Kto założył VIDES:

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki – Siostry Salezjanki

Vides jest obecny w:

 • 14 krajach Europy
 • 8 krajach Azji
 • 4 krajach Afryki
 • 14 krajach Ameryki Północnej i Ameryki Południowej

I działa poprzez grupy lokalne oraz Centralną siedzibę międzynarodową.

Działania:

 • obrona praw człowieka, w szczególności dzieci, młodzieży i kobiet
 • promocja wolontariatu lokalnego
 • promocja wolontariatu międzynarodowego
 • adopcja na odległość dzieci i ich rodzin, wsparcie edukacji i alfabetyzacji
 • promocja protagonizmu młodzieżowego – na rzecz czynnego i odpowiedzialnego obywatelstwa

Kim są członkowie:
Osoby fizyczne (młodzi wolontariusze i współpracownicy w każdym wieku)

VIDES Polska

 • jest propozycją Wolontariatu jako stylu życia i zaangażowania społecznego budowanego na wartością otwartości, gościnności, solidarności, szacunku
 • jest Organizacją Pozarządową, która działa dla i w krajach rozwijających się
 • jest Stowarzyszeniem, które wierzy w Kobiety i ich możliwości dla odnowy
 • jest wprowadzanie Systemu wychowawczego św. Jana Bosko w życie Wolontariatu
 • jest okazja dla wspierania i promocji Rozwoju

Podziel się