s. Alina Sienkiewicz

Podziel się

s. Sienkiewicz Alinas. Alina Sienkiewicz urodziła się w Oszmianie (na Litwie). I śluby zakonne złożyła 05.08.1955 r. a śluby wieczyste 05.08.1961 r. Na misje wyjechała w 1971 r. Na początku pracowała na placówce w Manaus. Od lutego 1972 roku pełniła posługę dyrektora szpitala misyjnego oraz katechetki na salezjańskiej placówce misyjnej w Jauarete (Amazonas). Następnie pracowała w miejscowości Santa Isabel, ponownie w Jauarete i Manaus. Od kwietnia 2002 roku pracuje na placówce misyjnej w Assunçao do Rio Içana. W swojej książce „Wśród Indian nad Rio Negro” opowiada o swoich 36 latach misyjnej pracy wśród Indian. Brazylia stała się jej drugą ojczyzną, Indianie drugą rodziną. Do dziś dzieli z nimi codzienne troski, przeżywa ich radości i cierpienia, jest dla nich gotowa na wszystko.

6 maja 2019 roku s. Alina Sienkiewicz odeszła do Pana – misjonarka, która przez 48 lat pracowała na misjach w Brazylii. Brazylia stała się jej drugą ojczyzną, Indianie drugą rodziną. Do ostatnich chwil swojego życia dzieliła z nimi codzienne troski, przeżywała ich radości i cierpienia. Była dla nich gotowa na wszystko. Niech Dobry Bóg wynagrodzi jej piękne życie i pozwoli cieszyć się Sobą w Niebie.

Podziel się