s. Małgorzata Jaglarska

Podziel się

s. Jaglarska Małgorzata s. Małgorzata Jaglarska pochodzi z Łodzi. I śluby zakonne złożyła 05.08.1993 r. a śluby wieczyste 18.09.1999 r. Po przybyciu do Zambii w listopadzie 2005 r. rozpoczęła pracę misyjną w Lusace, w charakterze wychowawcy w ośrodku wychowawczym dla dziewcząt ulicy, w „City of Hope” (czyli Miasto Nadziei). W roku 2008 pełniła posługę asystentki aspirantek i postulantek w domu formacyjnym miejscowości Kasama. Od roku 2009 pracuje w RPA, początkowo w Ośrodku Młodzieżowym św. Jana Bosko prowadzonym przez księży salezjanów, gdzie współpracowała w dziele wychowania młodzieży. Od roku 2013 pracowała w Booysens – Johannesburg w Prywatnej Szkole Podstawowej, gdzie pełniła funkcję nauczycielki wychowania religijnego. Prowadziła również zajęcia artystyczne.

s. Małgorzata odeszła do Pana 12.07.2020 r. w Łodzi, gdzie wcześniej przebywała na leczeniu. Pogrzeb miał miejsce w Łodzi 16.07.2020 r. Niech Dobry Bóg wynagrodzi jej piękne życie oddane Jezusowi i potrzebującym w Afryce.

Podziel się