O wolontariacie dla młodzieży szkolnej

Podziel się

W listopadzie 2021 r. spotkaliśmy się z młodzieżą w Szkole Podstawowej w Surowem. Przedstawiliśmy założenia wolontariatu. Karolina Kaczmarczyk powiedziała o działaniach Stowarzyszenia „VIDES” w Polsce i świecie. Monika Wieczorek podzieliła się świadectwem odkrycia swojej drogi w wolontariacie „VIDES” oraz o działaniach grupy „VIDES” Czarnia. Po spotkaniu kilka osób zapragnęło podjąć działania wolontariackie.

Podziel się