Warsztaty Wolontariuszy w Tarnowskich Górach

Podziel się

W dniach 14-16.04.2023 r. w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach odbyły się warsztaty wolontariuszy „VIDES”. W Warsztatach uczestniczyło 48 młodych z Krakowa, Tarnowskich Gór i Czarni. Warsztaty prowadzili Joanna i Michał Warych. Tematyka spotkań dotyczyła wolontariatu, motywacji, rozwiązywania konfliktów. Od strony praktycznej wolontariusze poznali kilka zabaw ruchowych, które mogą wykorzystać w pracy z dziećmi. W niedzielę wolontariusze uczestniczyli we Mszy św., w czasie której 14 z nich zostało uroczyście przyjętych do Stowarzyszenia „VIDES”. Dla Wolontariuszy był to czas poznania siebie, integracji oraz pogłębienia motywacji swojego zaangażowania na rzecz innych.

Podziel się