Warsztaty pisania Ikon

Podziel się

W roku 2021 kontynuowaliśmy spotkania formacyjne z warsztatem pisania Ikon. Weekendowe spotkania odbyły się w Łomiankach w terminach: 19 – 21.02.2021 r. oraz 01 – 03.05.2021 r., gdzie pisaliśmy ikony św. Józefa. Natomiast  w Krakowie w dniach 12 – 14.11.2021 r pisaliśmy ikonę św. Archanioła Rafała.  Nową formą było przeprowadzenie weekendowych warsztatów z Ikoną w Parafii p.w. NMP Matki Kościoła w Świdniku. Z dość dużymi grupami zainteresowanych spotkaliśmy się tam trzy razy: 17 – 19.04.2021 r., 23 – 25.04.2021 r. oraz 25 – 27.06. 2021 r., pisząc za pierwszym razem Ikonę św. Rodziny, a za drugim i trzecim Ikonę św. Józefa. Ponadto od października mają miejsce skierowane do młodzieży i osób dorosłych cotygodniowe warsztaty pisania Ikon w Krakowie. Łącznie w tym roku w warsztatach wzięło udział ok. 130 osób.

Rozpoczynając Rok Jubileuszowy, wraz z młodzieżą salezjańską rozpoczęliśmy także pisanie większych rozmiarów Ikony Wyjścia Abrahama i Sary. Ikona ta będzie uwieńczeniem podejmowanych przez nas, na terenie dwóch naszych siostrzanych Inspektorii, „Projektów Nadziei”. Chcemy każdego miesiąca nieść nadzieję tym, którzy, w tym trudnym czasie, jej potrzebują: osobom ubogim, bezdomnym, starszym, chorym, opuszczonym dzieciom i misjom. Napisana Ikona zostanie przez nas ofiarowana, na zakończenie Roku Jubileuszowego, Sanktuarium w Różanymstoku.

Podziel się