Szlachetna Paczka przekazana

Podziel się

7-8 grudnia 2019 r. dużo się działo w naszej grupie.

Wolontariusze grupy „VIDES” Czarnia przygotowali „Szlachetną Paczkę” dla potrzebującej rodziny. Paczki przywiezione przez wolontariuszy zawieźliśmy do Magazynu Gminy Czarnia. Trzy wolontariuszki (Kinga Samsel, Angelika Chorążewicz i Monika Wieczorek) pomagały również w sobotnie popołudnie wolontariuszom Szlachetnej Paczki. Swoje zadania wypełniły bardzo ofiarnie i odpowiedzialnie.

W tych dniach, na zaproszenie Dyrektorki Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni p. Hanny Pliszka, mieliśmy swoje stoisko na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Czarni, na który przygotowaliśmy ozdoby bożonarodzeniowe i wiele innych rzeczy.

 

Podziel się