Szkolenia dla wolontariuszy

Podziel się

Szkolenia dla wolontariuszy Stowarzyszenia

W dniach od 2 do 6 listopada w godzinach od 17 do 18.30 odbyły się 4 spotkania szkoleniowe dla wolontariuszy.

Szkolenia miały na celu poznanie historii i podstawowych założeń dotyczących pracy wolontariuszy.

Uczestnicy szkoleń  poznali aspekty prawne dotyczące pracy wolontarystycznej w odniesieniu do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zastanawiali się nad tym jakie cechy powinien posiadać wolontariusz. Na czwartym spotkaniu poznawali metody diagnozowania środowiska i uczyli się przygotowywać odpowiednie działania w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy w środowisku.

Szkolenie prowadziła Katarzyna Szafran.

 

Podziel się