Spotkanie wielkanocne w „Wiosce Dobra” w Rumi

Podziel się

Z pozdrowieniem po dzisiejszym Spotkaniu Wielkanocnym.
Dziękuję wszystkim, którzy w nim uczestniczyli i którzy się przyczynili w jakikolwiek sposób do jego
przygotowania i przeżycia…
Chrystus Zmartwychwstał!

s. Justyna Brzuchnalska

Podziel się