Od dzisiaj…

Podziel się

03 września 2018 r.

To dzień zapoczątkowujący działalność grupy „VIDES” Rumia.

Z inicjatywy Rodziców i ich Znajomych o wielkich sercach, rozpoczynamy nowy wymiar naszej działalności… „Wioska Dobra”, bo taką nazwę nosi cały projekt, ma na celu pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb człowieka – konkretnych Osób Bezdomnych w Rumi. Od dnia 07 października 2018 roku, dzięki życzliwości Pana Burmistrza i Ludzi, którzy kierują się w swoim życiu Miłością, możemy rozpocząć to dzieło wydając (na początek) raz w tygodniu ciepłą zupę, herbatę, kanapki, potrzebną odzież itp. Organizacja całej akcji wymaga konkretnych rąk do pracy, ale i konkretnych środków materialnych, stąd propozycja włączenia się w projekt jest skierowana do szerszej ilości osób, które każdego tygodnia mogą się zaangażować w odpowiedni dla siebie sposób…

Na początek – oględziny naszego  pomieszczenia i planowanie konkretnych kroków, by na pierwszą niedzielę października być zwartym i gotowym!

s. Justyna Brzuchnalska

Podziel się