Jubileusz w Pogrzebieniu

Podziel się

24 września 2016 – Dzień ważny z co najmniej kilku powodów…

1 – miesięczne wspomnienie Maryi Wspomożenie Wiernych

2 – sobota 😉

3 – DZIEŃ OBCHODÓW JUBILEUSZOWYCH …

Tak – Jubileusz 70 – lecia obecności Sióstr Salezjanek w Pogrzebieniu… co oznacza także, odniesienie do s. Laury Meozzi, którą już chyba wszyscy znamy…

Ale dla przypomnienia:

Siostra Laura Meozzi – urodzona we Florencji w 1873 r., od najmłodszych lat pragnąca „czegoś więcej” niż mógł jej zaoferować świat, marząca oddać swoje życie udając się na dalekie misje… oddająca się na własność Bogu w Zgromadzeniu Sióstr Salezjanek, wypełniająca Jego wolę w codziennych wydarzeniach swojego życia…

Jej imię nierozerwalnie jest związane z dziełem Córek Maryi Wspomożycielki w Polsce, które zapoczątkowała w 1922 roku poprzez otwarcie pierwszego domu w Różanymstoku.

Przez prawie 30 lat kierowała życiem i działalnością sióstr, których liczba stopniowo wzrastała.

Ufając Miłosierdziu Bożemu pozostała w Polsce – co nie wahamy się nazwać heroizmem – mimo zimnego klimatu, nieznajomości języka, a przede wszystkim w tragicznym czasie wojny, mimo że włoski konsulat w Wilnie nalegał, aby powróciła do Włoch razem
z wycofującym się z Polski korpusem dyplomatycznym.

Pozostała zawsze silna, spokojna, zdana na Opatrzność Bożą, troskliwa, delikatna
w ukrywaniu własnych cierpień, zawsze gotowa pomagać i pocieszać…

Właśnie w domu w Pogrzebieniu, każdego dnia oddawała swoje życie za tych, których Miłosierdzie Boże stawiało na jej drodze…

Tam zmarła w opinii świętości 30 sierpnia 1951 roku pozostawiając 26 domów, 122 siostry
i 30 nowicjuszek…

A właśnie 24 września pragnęliśmy być jej głosem, ukazując najgłębsze treści jej życia…
w inscenizacji pantomimicznej „Głos Miłosierdzia”.

img_2789 img_2790 img_2796 img_2837 img_2873 img_2907 img_2912 img_2969 img_3016 img_3031 img_3032 img_3036 img_3078 img_3080 img_3107 img_3121

Podziel się