grupa „VIDES” Czarnia od 2017 r.

Podziel się

Grupa „VIDES” Czarnia powstała na prośbę młodzieży po półkoloniach w Czarni w 2017 r. Wcześniej na warsztaty do Łomianek przyjeżdżały: Karolina, Kinga i Wiktoria, które włączyły się w pomoc w czasie półkolonii.

Pierwsze spotkanie grupy odbyło się 23.09.2017 r. Do tej pory zgłaszało się coraz więcej chętnych z Czarni, Surowego,  Myszyńca, Ostrołęki, Szczytna. Była niewielka rotacja a obecnie grupa liczy 20 osób. Od września mamy regularne comiesięczne spotkania formacyjne. W ubiegłym roku większość grupy uczestniczyła we wszystkich spotkaniach formacyjnych ogólnopolskich.

Podziel się