Akcja wakacyjna w Trójwsi „Spacer po linie”

Podziel się

Tradycją wakacyjną stała się akcja dla dzieci organizowana przez Stowarzyszenie VIDES, która jak co roku odbywa się w jednym z wakacyjnych tygodni. Tym razem animatorzy i wolontariusze wybrali pierwszy tydzień wakacji, rozpoczynając zajęcia w każdej miejscowości 30 czerwca, a kończąc wspólnym świętowaniem „Pod Skocznią” w piątek 5 lipca. W spotkaniach wzięło udział ok. 180 dzieci.

Tematem tegorocznej akcji był „Spacer po linie” – wspólne wędrowanie z św. Janem Bosko oraz Michałem Magone, jego wychowankiem. Dzieci przy pomocy przedstawień teatralnych wykonanych przez animatorów oraz słuchowisk poznawali życie Michała Magone i jego przygodę z księdzem Bosko, która rozpoczęła się od niezwykłego spotkania na dworcu w Carmagnola w pobliżu Turynu. Dzięki historii Michała dzieci przekonały się, że nawet największy łobuz i chuligan ma szansę stać się dobrym, szlachetnym i pobożnym człowiekiem. Musi jedynie chcieć i spotkać na swej drodze ludzi, którzy mu w tym pomogą.

Akcja wakacyjna to przede wszystkim warsztaty tematyczne dla dzieci, które rozwijają ich zainteresowania oraz talenty. Dzieci uczestniczyły w warsztatach sportowych, plastycznych, teatralnych muzycznych i krajoznawczych. Dzieci z wielkim zaangażowaniem brały udział w warsztatach, które przygotowali animatorzy.

Jeden dzień tygodniowych zajęć poświęcony jest na wycieczkę. Tym razem grup 150 dzieci udała się do Skoczowa, gdzie zwiedzała Kaplicówkę, rynek oraz udała się na basen, który sprawił dzieciom wiele radości.

Zwieńczeniem pracy i spotkań było uroczyste zakończenie akcji wakacyjnej w amfiteatrze „Pod Skocznią” w Istebnej, gdzie spotkały się dzieci z trzech miejscowości (Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa) wraz ze swoimi rodzicami, dziadkami i znajomymi.  Spotkanie to rozpoczęło się krótką modlitwą. Wśród zaproszonych gości pojawili się pan Henryk Gazurek – zastępca Wójta Gminy oraz pani Aneta Legierska – zastępca Dyrektora GOK, którzy wyrazili ciepłe słowa dla dzieci i animatorów. W dalszej części w roli głównej występowały dzieci.  Warsztaty muzyczne z każdej miejscowości śpiewały piosenki, warsztat sportowy z Koniakowa zatańczył, warsztat krajoznawczy z Istebnej zaprezentował przewodniki, które zrobiły dzieci, a warsztaty teatralne zaprezentowały przedstawienie o życiu Michała Magone.  Na dzieci czekał także poczęstunek ufundowany przez Piekarnię z Koniakowa oraz firmę Mokate z Ustronia.

W tegoroczną akcję wakacyjną zaangażowały się także miejscowe Siostry Służebniczki: s. Anuncjata, s. Inwiolata i s. Zygmunta. Siostry pracowały na równi z animatorami, służąc swą pomocą i doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Serdeczne podziękowania należą się również:

Pani Wójt Danucie Rabin Pani
Dyrektor SP1 w Jaworzynce Grażynie Przybyła i  Pani Marioli Stańko
Panu Dyrektorowi Gimnazjum w Istebnej Bogdanowi Ligockiemu
Panu Dyrektorowi SP 1 w Koniakowie Andrzejowi Ryłko
Pani Barbarze Kulik
Panu Piotrowi Buremu
Panom Zbigniewowi i Markowi Kawulok z Piekarni „Koniaków”
Firmie Mokate z Ustronia.

Dziękujemy tym wszystkim osobom, które wspierały działania Stowarzyszenia, a tym samym przyczyniły się do czynienia dobra dla tych najmłodszych. Bóg zapłać.  

Stowarzyszenie VIDES nadal będzie prowadziło swoją działalność dla dzieci na terenie Gminy Istebna, dlatego też zapraszamy na nasze kolejne spotkania i akcje.

Podziel się