XI Międzynarodowy Kongres VIDES 16-18.07.2016 r.

Podziel się

W Rzymie odbył się XI Międzynarodowy Kongres VIDES pod hasłem: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. W Kongresie uczestniczyli: s. Halina Koćwin, s. Teresa Mikiciuk oraz wolontariusze: Elżbieta Frydrych i Michał Górski.

Dzień I – rozważania wokół miłości siebie. Dzień II – miłość bliźniego a prawa człowieka.

Odbyły się wybory nowego Zarządu Vides. W skład Zarządu VIDES Internazionale weszła s. Halina Koćwin. Gratulujemy i życzymy Błogosławieństwa Bożego w pełnieniu nowych zadań.

Uczestnicy Kongresu odbyli wspólną pielgrzymkę do Bazyliki św. Piotra i przeszli przez bramę Miłosierdzia.

Podziel się